Instytut Pamięci Narodowej

Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.

IPN Wr 053/1132, t. 6, k. 190–192v,

Opcje strony