Instytut Pamięci Narodowej

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2: Kronika wydarzeń, cz. 2

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2: Kronika wydarzeń, cz. 2, red. naukowa Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warszawa 2015, 811 s. (seria „Dokumenty”, t. 57)

Wersja elektroniczna publikacji w Bibliotece Cyfrowej IPN

Tom drugi edycji „Marzec 1968 w dokumentach MSW” jest kroniką wydarzeń, mających miejsce w Warszawie od końca stycznia do początku lipca 1968 r., zestawioną z informacji, meldunków i notatek opracowanych w Komendzie MO m.st.Warszawy i w MSW. Celem publikacji jest ukazanie wiedzy SB i MO o przebiegu tych wydarzeń, ich skutkach, nastrojach społecznych, stosunku do nich Kościoła rzymskokatolickiego oraz działań organów bezpieczeństwa i milicji. 

W części drugiej tomu drugiego zamieszczono 251 dokumentów sporządzonych od początku kwietnia do początku lipca 1968 r.

Opcje strony