Instytut Pamięci Narodowej

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7 z dn. 14 marca 1968 r.

Sygn. IPN BU 3454/121.

Opcje strony