Instytut Pamięci Narodowej

Ekspress wieczorny

tekst [brak numeru i daty wydania] dot. odezwy kombatantów zrzeszonych w ZBOWiD skierowanego do polskiej młodzieży w związku z demonstracjami na ulicach Warszawy.

Autorzy odezwy apelują do młodzieży o zachowanie spokoju i zaprzestanie protestów, przekonują że wystąpienia, demonstracje zakłócające spokój i ład publiczny są prowokowane, inspirowane przez wrogie ośrodki, agentury w USA, NRF i międzynarodowy syjonizm i godzą w jedność narodu; w wycinku prasowym znajduje się również Uchwała ZMS Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zajść na UW, demonstracji na innych uczelniach i ulicach Warszawy. Stwierdza się w niej, że ekscesy uliczne w dn. 8-11.03 o charakterze chuligańskim są wywołane głównie przez element przestępczy.

Opcje strony