Instytut Pamięci Narodowej

Ekspress wieczorny

dot. protestu głównie środowisk robotniczych (załóg fabryk i przedsiębiorstw), które w rezolucjach, listach i na wiecach piętnują, domagają się ukarania prowodyrów, inicjatorów zajść ulicznych w Warszawie, elementów syjonistycznych, niektórych politykierów, którzy podburzają młodzież dla własnych egoistycznych celów, żądają oczyszczenia partii z syjonistów i usunięcia ich z kierowniczych stanowisk.

Opcje strony