Instytut Pamięci Narodowej

Ekspress wieczorny nr 65, str.5

[brak daty wydania] tekst pt. „Protestacyjne wiece i manifestacje w warszawskich zakładach pracy”

dot. wypowiedzi pracowników fabryk i zakładów domagających się ukarania i potępiających inspiratorów zajść, „wsławionych w poprzednim okresie organizowaniem procesów politycznych”, którzy sprowokowali wystąpienia studenckie i zakłócili spokój w Warszawie, apel do młodzieży o poszanowanie porządku, prawa i jedności narodowej

Opcje strony