Instytut Pamięci Narodowej

ekspres wieczorny [brak numeru i daty wydania]

tekst pt. „Kto godzi w Polskę Ludową - godzi w socjalizm - Ludzie pracy w całej Polsce występują przeciwko wichrzycielom”

informacja o protestach, manifestacjach, wiecach załóg robotniczych w kraju skierowanych przeciwko sprawcom ekscesów na ulicach Warszawy, żądanie ukarania inicjatorów zajść, rezolucje w sprawie poparcia kierownictwa partii i sekretarza KC W. Gomułki dot. usunięcia ze stanowisk zadeklarowanych wrogów politycznych i zagorzałych syjonistów, postulowanie aby uczelnie były ośrodkami nauki a nie dywersji politycznej

Opcje strony