Instytut Pamięci Narodowej

Polityka [brak numeru i daty wydania]

artykuł „Co kryje się za ulicznymi awanturami”

Przemówienie I sekretarza KW PZPR Józefa Kępy – przedstawienie organizacji partyjnej informacji o przebiegu, charakterze i przyczynach wydarzeń na UW w dn. 08.03.1968 r.

Opcje strony