Instytut Pamięci Narodowej

Polityka nr 12 z dn. 23.03.1968 r.

Przemówienie Władysława Gomółki w sprawie wystąpień młodzieży studenckiej w Warszawie i innych ośrodkach akademickich w kraju.

Gomółka omawia przyczyny wystąpień studenckich, wskazuje dlaczego „Dziady” Mickiewicza zostały zdjęte ze sceny – wymowa antyradziecka inscenizacji Dejmka, przedstawia intencje organizatorów zebrania Oddziału ZLP, a następnie konspiracyjne przygotowanie nielegalnego wiecu studentów w mieszkaniu J. Kuronia w dn. 03.03.1968 r., przygotowanie rezolucji w sprawie cofnięcia sankcji dyscyplinarnych podjętych przeciwko Michnikowi i Szlajferowi – relegowanych z UW

Opcje strony