Instytut Pamięci Narodowej

Polityka nr 12 z dn. 23.03.1968 r.

Przemówienie Władysława Gomółki

w dalszej części przemówienia W. Gomółka omawia przebieg wystąpień studenckich, dowodząc, że inspiratorzy zajść dążyli do rozlewu krwi upowszechniając pogłoski o wypadkach śmiertelnych podczas zajść ulicznych w Warszawie, przedstawia polityczną istotę omawianych wydarzeń, wskazuje, że sojusz polsko-radziecki jest polską racją stanu.

Opcje strony