Instytut Pamięci Narodowej

Życie Warszawy nr 62 z dn. 12.03.1968

tekst, pt. „Warszawa chce spokoju."

Narada aktywu społeczno-politycznego stolicy. Wiece i masowe zebrania w zakładach pracy”. Dyskusja w związku z referatem sekretarza KW PZPR J. Kępy dot. wydarzeń na UW – wypowiedzi przedstawicieli zakładów pracy i instytucji naukowych oraz młodzieży. Mówiono o poparciu dla polityki kierownictwa partii, domagano się wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do organizatorów i aktywnych uczestników manifestacji na ulicach stolicy oraz w stosunku do ich rodziców. Na wiecach robotniczych w Warszawie podnoszono m. in. hasła „ Więcej dzieci robotników i chłopów na wyższe uczelnie” „oczyścić partię z syjonizmu”.

Opcje strony