Instytut Pamięci Narodowej

Życie Warszawy nr 63 z dn. 13.03.1968

tekst, pt. „ Załogi zakładów pracy w całym kraju żądają zapewnienia Warszawie spokoju i wyciągnięcia konsekwencji wobec inspiratorów zajść”

Na wiecach robotniczych przypomniano zachowanie części studentów wobec robotników w dn. 08-03.1968, wyrażano ubolewanie, że dali się oni wykorzystać grupie wichrzycieli i awanturników, żądano wyciągnięcia konsekwencji wobec rodziców tych studentów, którzy brali aktywny udział w wystąpieniach.

Opcje strony