Instytut Pamięci Narodowej

Auta milicyjne zniszczone w wyniku starć demonstrantów z siłami porządkowymi podczas największych w kraju zamieszek marcowych, do jakich doszło 15 marca 1968 r. w rejonie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu.

Fot. ze zbiorów AIPN Gd (sygn. IPN Gd 05/41 t. 1)

Opcje strony