Instytut Pamięci Narodowej

Ulotki rozrzucone w obiektach Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w dniach 13–16 III 1968 r.

(AIPN Ka 230/5636, k. 115/4–115/12)

Opcje strony