Instytut Pamięci Narodowej

Plakaty rozwieszone 14 III 1968 r. w Będzinie-Łagiszy

(AIPN Ka 014/307, k. 89/1–89/2)

Opcje strony