Instytut Pamięci Narodowej

Odezwa studentów do mieszkańców Wrocławia z dn. 17 III 1968 r.,

IPN Wr 039/10660, t. 1, s. 166.

Opcje strony