Instytut Pamięci Narodowej

Ogłoszenie studentów dot. wprowadzenia trzydniowego bojkotu zajęć na wszystkich uczelniach Wrocławia

z dn. 21 III 1968 r., IPN Wr 053/566, s. 247.

Opcje strony