Instytut Pamięci Narodowej

Ulotka popierająca protest studentów Warszawy z dn. 13 VIII 1968 r.,

IPN Wr 053/1132, t. 4, s. 20.

Opcje strony