Instytut Pamięci Narodowej

Petycja robotników wrocławskich zakładów pracy popierająca protest studentów z Warszawy

z dn. 14 III 1968 r.,IPN Wr 053/1132, t. 6, s. 79.

Opcje strony