Instytut Pamięci Narodowej

Odezwa studentów do mieszkańców Wrocławia

wzywająca do udziału w manifestacji popierającej protest studentów z Warszawy z dn. 15 III 1968 r., IPN Wr 053/1132, t. 1, s. 198.

Opcje strony