Instytut Pamięci Narodowej

Ulotka popierająca protest studentów z Warszawy

zawierająca żądania uczniów Technikum Geodezyjnego i Geologicznego we Wrocławiu z 1968 r., IPN Wr 053/1132, t. 2, s. 13.

Opcje strony