Instytut Pamięci Narodowej

Ulotka zawierająca żądania studentów z Wrocławia z 1968 r.,

IPN Wr 053/1132, t. 1, s. 55–55v.

Opcje strony