Instytut Pamięci Narodowej

Zdjęcie operacyjne przedstawiające młodego mężczyznę

nawołującego do udziału w manifestacji popierającej protest studentów z Warszawy z 1968 r., IPN Wr 053/1132, t. 3, s. 199.

  • Zdjęcie operacyjne przedstawiające młodego mężczyznę
  • więcej zdjęć