Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Wrzesień 1939

10 września 1939 (niedziela)

Nacierające nad Bzurą wojska polskie rozbijają w puch niemiecką 30 Dywizję Piechoty, biorą do niewoli ok. 1000 niemieckich żołnierzy i odbijają szereg miejscowości (m.in. Łęczycę).

  • Rząd w Budapeszcie odrzuca żądanie Niemiec przepuszczenia wojsk przez terytorium węgierskie.
  • Upadek odcinka umocnionego Wizna nad Narwią i samobójcza śmierć jego bohaterskiego dowódcy kpt. Władysława Raginisa – tzw. „polskich Termopil”, atakowanych przez XIX korpus armijny pod dowództwem znanego teoretyka i praktyka sztuki wojennej gen. Heinza Guderiana.
  • Polski Naczelny Wódz podejmuje decyzję o utworzeniu Frontu Południowego (na bazie dotychczasowych Armii „Kraków” i „Małopolska” d. „Karpaty”) i Północnego (elementy Armii „Lublin” i „Modlin” oraz Samodzielnych Grup Operacyjnych „Wyszków” i „Narew”). Zadaniem Frontu Południowego (na czele z gen. Kazimierz Sosnkowskim) jest obrona linii Sanu, Lwowa i ogólnie południowo-wschodniej Polski (tzw. przedmoście rumuńskie). Front Północny (pod dowództwem gen. Stefana Dąb-Biernackiego) miał zorganizować obronę przed wojskami nacierającymi z Prus Wschodnich na wschód od Warszawy, m.in. na linii Bugu. Kawalerią Frontu Północnego dowodził gen. Władysław Anders.
  • Nacierające nad Bzurą wojska polskie zadały ciężkie straty 30 Dywizji Piechoty Wehrmachtu, biorą do niewoli ok. 1000 niemieckich żołnierzy i odbijają szereg miejscowości (m.in. Łęczycę).

Opcje strony