Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Wrzesień 1939

25 września 1939 (poniedziałek)

Pierwszy ze zwycięskich pojedynków – baterii cyplowej im. Heliodora Laskowskiego z niemieckimi pancernikami „Schleswig-Holstein” i „Schlesien”. Baterią dowodził kpt. mar. Zbigniew Przybyszewski. Po wojnie stał się on ofiarą komunistycznego mordu sądowego.

  • Adolf Hitler obserwuje ciężkie bombardowanie lotnicze i artyleryjskie oblężonej Warszawy.
    „Straszny był dzień 25-go września. Lotnicy niemieccy latali tak nisko, że zdawało się, że zaczepią o dachy. Trzysta bombowców bez przerwy waliło w miasto, a po wyczerpaniu ładunków wracało do bazy po nowy zapas. Cała Warszawa się paliła. Ludzie biegali z domu do domu, szukając możliwie spokojnego miejsca w tym morzu płomieni, przeskakując przez trupy i gruzy, z tobołkami w ręku. Przez cały dzień i noc 25-go września trwała ta wędrówka od schronu do schronu i z mieszkania do mieszkania. Jeszcze względnie najbezpieczniej było w mieszkaniach parterowych” (relacja świadka, Archiwum IPN).
  • Pierwszy ze zwycięskich pojedynków – baterii cyplowej im. Heliodora Laskowskiego z niemieckimi pancernikami „Schleswig-Holstein” i „Schlesien”. Baterią dowodził kpt. mar. Zbigniew Przybyszewski. Po wojnie stał się on ofiarą komunistycznego mordu sądowego.
  • Prezydent Ignacy Mościcki, zgodnie z konstytucja kwietniową, desygnuje na swojego następcę ambasadora polskiego w Rzymie gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.

Opcje strony