Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Wrzesień 1939

27 września 1939 (środa)

Początek rozmów kapitulacyjnych. Gen. Tadeusz Kutrzeba uzgadnia z dowódcą niemieckiej 8 Armii gen. Johannesem Blaskowitzem warunki kapitulacji Warszawy. Gen. Walerian Czuma wydaje rozkaz o zaprzestaniu walk w Warszawie. Zakończenie walk w Warszawie.

  • Początek rozmów kapitulacyjnych. Gen. Tadeusz Kutrzeba uzgadnia z dowódcą niemieckiej 8 Armii gen. Johannesem Blaskowitzem warunki kapitulacji Warszawy. Gen. Walerian Czuma wydaje rozkaz o zaprzestaniu walk w Warszawie. Zakończenie walk w Warszawie.
  • W Warszawie zostaje utworzona wojskowa organizacja konspiracyjna pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (przekształcona następnie w Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową). Na jej czele staje gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski.

Opcje strony