Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Sierotwińska-Rewicka Maria Krystyna

Sierotwińska-Rewicka Maria Krystyna

Dane personalne

Nazwisko i imię: Sierotwińska-Rewicka Maria Krystyna
Data urodzenia: 12-06-1937
Imię ojca: Stanisław

Opis fotografii

Sierotwińska-Rewicka Maria Krystyna, fot. Kobiety internowane. Gołdap 1982, red. Ewa Rogalewska, wydanie II uzupełnione, Białystok 2009

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
59
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 09-07-1982 (IPN BU 1460/1) / 13-12-1981 do 11-07-1982 (ES) / 10-07-1982 (IPN BU 2431/1); miejsca: od 13-12-1981 do 29-12-1982 w Areszcie Śledczym w Krakowie, od 30-12-1981 do 20-01-1982 Kielce, od 21-01-1982 do 01-03-1982 Gołdap, od 02-03-1982 do 07-05-1982 Darłówko, od 08-05-1982 do 09-07-1982 w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi (IPN Sz 264/229)

Informacje dodatkowe


Członkini Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Etatowy pracownik Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska. Współzałożycielka związkowego pisma „Goniec Małopolski” (zobacz więcej - biogram KWiS).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony