Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bielańska Wiesława Marianna

Bielańska Wiesława Marianna

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bielańska Wiesława Marianna
Data urodzenia: 19-04-1948
Imię ojca: Franciszek

Opis fotografii

Bielańska Wiesława Marianna fot. Kobiety internowane. Gołdap 1982, red. Ewa Rogalewska, wydanie II uzupełnione, Białystok 2009

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
8/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 15-03-1982 (IPN BU 1460/1); miejsca: od 13-12-1981 do 15-12-1981 Łowicz, od 16-12-1981 do 14-01-1982 Warszawa-Olszynka Grochowska, od 15-01-1982 do 15-03-1982 Gołdap (IPN Bi 48/35)

Informacje dodatkowe


od września 1980 r. członek NSZZ "Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego, przewodnicząca KZ, członek Komisji Międzyzakładowej w Skierniewicach, delegatka na I WZD Regionu Mazowsze (zobacz więcej - biogram ES)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony