Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Brol Teresa

Brol Teresa

Dane personalne

Nazwisko i imię: Brol Teresa
Data urodzenia: 30-08-1955
Imię ojca: Teofil

Opis fotografii

Brol Teresa, IPN Ka 143/20681

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
283/D/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 30-12-1981 (IPN BU 1460/1) / od 19-12-1981 do 15-01-1982 (IPN Ka 876/2); 30-12-1981 aresztowana w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


Aresztowana 30-12-1981 r. i skazana 13-01-1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego Wydziału Karnego w Częstochowie na karę 1 roku pozbawienia wolności za to, że w dniu 14.12.1981 r. w Lublińcu działając wspólnie i w porozumieniu jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno Remontowym Energetyki wbrew przepisom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (...) kontynuowała działalność związkową przez uczestnictwo w Komisji Zakładowej przekształconej następnie w Komitet Strajkowy, organizując i uczestnicząc w strajku okupacyjnym".

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony