Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bartczak Jan Józef

Bartczak Jan Józef

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bartczak Jan Józef
Data urodzenia: 09-01-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina

Opis fotografii

Bartczak Jan Józef, fot. odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
139/81/J
Daty internowania:.
od 14-12-1981 do 09-12-1982 (IPN BU 1460/1) / do 22-12-1982 (IPN Gd 159/391); miejsca: od 14-12-1981 do 30-03-1982 Potulice, od 31-03-1982 do 22-12-1982 Strzebielinek

Informacje dodatkowe


Od września 1980 r. członek NSZZ "Solidarność", współinicjator i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ, przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" (zobacz więcej - biogram KWiS, biogram ES).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony