Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Ostrowska Bożena Barbara

Ostrowska Bożena Barbara

Dane personalne

Nazwisko i imię: Ostrowska Bożena Barbara
Data urodzenia: 24-08-1941 / 25-08-1941
Imię ojca: Mieczysław

Opis fotografii

Ostrowska Bożena Barbara, biogram KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 04-03-1982 do 08-03-1982 (IPN BU 1460/1. IPN Ka 09/87), 08-03-1982 aresztowana (KWiS)

Informacje dodatkowe


działaczka NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się redagowaniem i kolportowaniem materiałów związkowych, organizowała w swoim mieszkaniu spotkania działaczy NSZZ „S” z terenu Częstochowy, podczas których opracowywano treść ulotek przeznaczonych do powielania i kolportowania na terenie miasta, od 08-03-1982 do 08-05-1982 aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Lublińcu na postawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (zobacz więcej: biogram KWiS)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony