Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Gmyrek Maria Halina

Gmyrek Maria Halina

Dane personalne

Nazwisko i imię: Gmyrek Maria Halina
Data urodzenia: 21-11-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Katarzyna

Opis fotografii

Gmyrek Maria Halina, IPN Ka 138/14401

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
K-004
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 23-07-1982 (IPN BU 1460/1) / do 21-07-1982 (IPN BU 2431/1) ; miejsca: od 13-12-1981 w Areszcie KWMO Katowice (IPN BU 2911/1, IPN Ka 072/1), od 22-02-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, od 09-04-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu (Miechowicach) (IPN Ka 043/1300 t.2)

Informacje dodatkowe


Była zatrudniona w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Katowicach

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony