Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Grecki Henryk

Grecki Henryk

Dane personalne

Nazwisko i imię: Grecki Henryk
Data urodzenia: 04-05-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Świętosława

Opis fotografii

Grecki Henryk, biogram Encyklopedii Solidarności

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr 92/81
Daty internowania:.
od 17-12-1981 do 30-06-1982 (IPN BU 1460/1) ; miejsca: od 17-12-1981 w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie, od 11-01-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim (IPN Sz 266/58)

Informacje dodatkowe


Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Polskim Przedsiębiorstwie Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie. Delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie. W dniach 14-16-12-1981 organizator protestu w miejscu pracy (źródło: biogram Encyklopedii Solidarności)

Decyzja o internowaniu

Zobacz więcej (linki)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony