Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jacewicz Regina

Zdjęcie zastępcze - Jacewicz Regina

Dane personalne

Nazwisko i imię: Jacewicz Regina
Data urodzenia: 06-11-1936
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
153/81/OAE
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 28-03-1982 (IPN BU 1460/1) / do 05-03-1982 (IPN Bi 48/63, KWIS); miejsca: od 13-12-1981 w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie, od 09/10-01-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (IPN Bi 48/53, KWIS)

Informacje dodatkowe


Członkini Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Zakładach Elektronowych „Unitra-Toral” w Toruniu, działaczka Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Była spikerką audycji związkowych emitowanych przez zakładowy radiowęzeł oraz należała do Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” (Inne miejsce internowania niż na decyzji)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony