Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Czerwińska-Wiślicka Anna

Czerwińska-Wiślicka Anna

Dane personalne

Nazwisko i imię: Czerwińska-Wiślicka Anna
Data urodzenia: 14-04-1957
Imię ojca: Waldemar
Imię matki: Regina

Opis fotografii

Czerwińska-Wiślicka Anna, IPN By 681/40954

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
220/OEA/81
Daty internowania:.
od 02-01-1982 do 05-03-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Sekretarz redakcji w Biuletynie Informacyjnym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu "Wolne Słowo". Rejestrowana jako tajny współpracownik pseud. Anna (1982-1982) - zapisy ewidencyjno-kartoteczne, teczka personalna: IPN By 00103/649/J, IPN By 00103/649/D (zob.: Inwentarz archiwalny IPN).

Decyzja o internowaniu

Zobacz więcej (linki)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony