Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Balcerzak Jerzy Stanisław

Balcerzak Jerzy Stanisław

Dane personalne

Nazwisko i imię: Balcerzak Jerzy Stanisław
Data urodzenia: 07-03-1951
Imię ojca: Czesław

Opis fotografii

Balcerzak Jerzy Stanisław, IPN Sz 468/117677

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
16/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 02-02-1982 (IPN BU 1460/1); miejsca: od 13-12-1981 do 10-01-1982 Goleniów, od 11-01-1982 do 07-02-1982 Wierzchowo Pomorskie, od 01-02-1982 do 02-02-1982 Szczecin (IPN Sz 266/23)

Informacje dodatkowe


Był etatowym pracownikiem Oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Szczecinie. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Korzeniowski (1982-1985) - IPN BU 2911/1, IPN Sz 0065/1 t. 2, IPN Sz 0012/518 t. 3, IPN Sz 0065/1 t. 4

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony