Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Benginow Zbigniew Janusz

Benginow Zbigniew Janusz

Dane personalne

Nazwisko i imię: Benginow Zbigniew Janusz
Data urodzenia: 21-11-1951
Imię ojca: Tadeusz

Opis fotografii

Benginow Zbigniew Janusz, IPN 362/6994

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
52/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 12-03-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Osadzony pod zarzutem, że dopuszcza się czynów społecznie niebezpiecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Konrad (1982 - 1990) - IPN Lu 00500/10, IPN Lu 0402/10, IPN Lu 00226/1, IPN Lu 0374/22 t. 3, IPN BU 2912/1.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony