Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Banasiak Karol Michał

Banasiak Karol Michał

Dane personalne

Nazwisko i imię: Banasiak Karol Michał
Data urodzenia: 25-08-1940
Imię ojca: Karol/Michał
Imię matki: Olga

Opis fotografii

Banasiak Karol Michał, fot. encysol.pl

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
21/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 12-11-1982 (IPN BU 1460/1) / 13-12-1981 do 13-11-1982 (IPN Bi 71/21) / miejsca: od 13-12-1981 Suwałki, od 05-04-1982 Kwidzyn

Informacje dodatkowe


Od X 1980 w NSZZ „Solidarność”, organizator strajków w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Gołdapi; przewodniczący KZ, od IV 1981 wiceprzewodniczący Oddziału ZR Pojezierze w Gołdapi, w V 1981 delegat WZD Regionu Pojezierze, członek Zarządu Regionu, od XI 1981 w Prezydium ZR (zobacz więcej - biogram ES).

Decyzja o internowaniu

Zobacz więcej (linki)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony