Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Gołdynia Jadwiga

Gołdynia Jadwiga

Dane personalne

Nazwisko i imię: Gołdynia Jadwiga
Data urodzenia: 31-08-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena

Opis fotografii

Gołdynia Jadwiga, IPN Ka 047/1041 t.1

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
105/S
Daty internowania:.
od 16-12-1981 do 22-12-1982 (IPN BU 1460/1) / 22/23-12-1981 internowanie zamieniono na areszt tymczasowy

Informacje dodatkowe


Pełniła funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” do spraw kulturalno-oświatowych i kobiet przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Należała do redakcji pisma związkowego „Ozon”, do którego pisała artykuły, aktywnie zaangażowała się w pracę w zakładowym radiowęźle, który wykorzystywała do celów związkowych. Oskarżona o udział w wiecu zorganizowanym 13 - 14-12-1981 w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu (OCHZ). Uczestnicy domagali się zwolnienia internowanych działaczy "Solidarności"

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony