Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Lupa Zbigniew Adam

Lupa Zbigniew Adam

Dane personalne

Nazwisko i imię: Lupa Zbigniew Adam
Data urodzenia: 11-12-1956
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Irena

Opis fotografii

Lupa Zbigniew Adam, IPN Po 820/20589

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr 116
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 29-04-1982 (IPN BU 1460/1) ; miejsca: od 13-12-1981 w Zakładzie Karnym we Wronkach, od 05-01-1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie (IPN Po 88/160)

Informacje dodatkowe


Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony