Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bartmiński Jerzy

Bartmiński Jerzy

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bartmiński Jerzy
Data urodzenia: 19-09-1939
Imię ojca: Mieczysław

Opis fotografii

Bartmiński Jerzy, IPN Lu 357/22925

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
14
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 30-12-1981 (IPN BU 1460/1) / do 31-12-1981 (IPN Lu 77/1 )

Informacje dodatkowe


Był jednym z inicjatorów powołania NSZZ „Solidarność” na UMCS, a następnie wybrany został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Zaangażowany był również w organizowanie struktur „Solidarności” w szkołach na terenie woj. lubelskiego. W maju 1981 r. wybrany został do władz związku, uzyskując największą ilość głosów. Wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu. W związku z powyższym zrezygnował z funkcji przewodniczącego NSZZ „Solidarność” UMCS, angażując się całkowicie do pracy w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego. Był przewodniczącym Zespołu ds. Rodziny przy ZR i współinicjatorem Ruchu Solidarności Rodzin. Zaangażował się czynnie w powołanie Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego, pełniąc w niej funkcję sekretarza. Jednocześnie był bardzo aktywnym członkiem jej Tymczasowej Rady Programowo-Organizacyjnej. Był delegatem Zarządu Regionu na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W listopadzie 1981 r. brał udział w strajku nauczycieli Lubelszczyzny (zobacz więcej - biogram ES, biogram KWIS).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony