Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Herman Zbigniew

Herman Zbigniew

Dane personalne

Nazwisko i imię: Herman Zbigniew
Data urodzenia: 20-12-1933
Imię ojca: Marian
Imię matki: Julianna

Opis fotografii

Herman Zbigniew, IPN Lu 359/3368

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
44
Daty internowania:.
od 15-12-1981 do 18-05-1982 (IPN BU 1460/1) ; miejsca: od 15-12-1981 w Ośrodku Odosobnienia w Chełmie, od 11-01-1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, od 15-04-1982 w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie (IPN Lu 23/124)

Informacje dodatkowe


Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Zakładach Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Chełmie. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny informator wojskowych organów bezpieczeństwa pseud. Tarzan (1954-1955) - IPN BU 2911/1, IPN BU 00197/2, Kartoteka MON, IPN BU 00197/23, IPN BU 001712/14.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony