Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Matynia Małgorzata Stefania

Matynia Małgorzata Stefania

Dane personalne

Nazwisko i imię: Matynia Małgorzata Stefania
Data urodzenia: 09-06-1953
Imię ojca: Stefan

Opis fotografii

Matynia Małgorzata Stefania, biogram KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
182
Daty internowania:.
od 24-02-1982 do 21-06-1982 (IPN BU 1460/1); miejsca: 24-02-1982 r. internowana i początkowo osadzona w areszcie Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Łódź-Polesie, od 02-03-1982 r. do 21/22-06-1982 r. w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi (KWIS)

Informacje dodatkowe


inne nazwiska: Małgorzata Stefania Matynia-Budkowska; pełniła m.in. funkcję kierownika Działu Kontaktów z Terenem w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej (zobacz więcej: biogram KWiS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony