Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Borucki Stanisław

Borucki Stanisław

Dane personalne

Nazwisko i imię: Borucki Stanisław
Data urodzenia: 10-04-1957
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Marianna

Opis fotografii

Borucki Stanisław, fot. encysol.pl

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
24/82; 53/81 (kopia decyzji w załączeniu)
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 07-07-1982, 14-10-1982 do 09-12-1982 (IPN BU 1460/1); miejsca: od 13-12-1981 do 08-01-1982 Krasnystaw, od 09-01-1982 do 22-04-1982 Włodawa, od 23-04-1982 do 07-07-1982 Krasnystaw; od 15-10-1982 do 09-12-1982 (IPN Gd 162/298), 10-07-1982 aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni Oddział w Zamościu”, przewodniczący MKZ w Zamościu, przedstawiciel MKZ Zamość w MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. 10 VII 1982 aresztowany, 30 VII 1982 objęty aktem oskarżenia, 14 X 1982 skazany przez Sąd Rejonowy we Włodawie na karę grzywny z zaliczeniem aresztu na poczet kary (zobacz więcej - biogram ES, Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony