Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bober Andrzej Witold

Bober Andrzej Witold

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bober Andrzej Witold
Data urodzenia: 11-01-1948
Imię ojca: Antoni

Opis fotografii

Bober Andrzej Witold [w:] Sprawa kwidzyńska. Internowanie, pobicie, proces 1982, tekst Karol Nawrocki, wybór i opracowanie materiałów ikonograficznych Karol Lisiecki, Gdańsk–Kwidzyn 2012

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
37 (plik w załączeniu), druga decyzja o internowaniu nr 151
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 16-09-1982 (IPN BU 1460/1) / internowanie od 13-12-1981 do 23-01-1982 (areszt w związku ze sprawą karną (ES); ponownie internowany od 19-04-1982 do 06-09-1982 (areszt w związku ze sprawą karną (ES)

Informacje dodatkowe


Współzałożyciel MKZ w Olsztynie oraz członek Prezydium MZK, członek NSZZ "Solidarność", przewodniczący Komisji ds. Ścigania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, członek Komisji Interwencji MKZ, delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący ZR. 23 I 1982 aresztowany, 19 IV 1982 zwolniony, sprawę umorzono; 19 IV 1982 ponownie internowany, aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu na 1,5 roku więzienia (areszt zamieniono na dozór milicyjny), 17 VIII 1983 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii (zobacz więcej - biogram ES, Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony