Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

De Fabritis Julian

De Fabritis Julian

Dane personalne

Nazwisko i imię: De Fabritis Julian
Data urodzenia: 12-03-1947
Imię ojca: Franco

Opis fotografii

de Fabritis Julian, KWiS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
151
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 18-12-1982 (IPN BU 1460/1) / od 16-12-1981 (IPN Ld Pf 86/21 t. 3) / od 16-12-1981 do 19-12-1981 (KWIS)

Informacje dodatkowe


Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi oraz działacz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Łodzi. 14-12-1981 wszedł w skład Komitetu Strajkowego w objętym militaryzacją MPK. W związku z udziałem w akcji strajkowej został internowany a następnie aresztowany i skazany na rok pozbawienia wolności (zobacz więcej - biogram KWiS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony