Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bąciaszek Edward

Bąciaszek Edward

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bąciaszek Edward
Data urodzenia: 26-12-1957
Imię ojca: Kazimierz

Opis fotografii

Bąciaszek Edward, IPN Gd 002/35, t.2

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
1
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 23-12-1981 (IPN BU 1460/1, KWIS)

Informacje dodatkowe


zatrudniony w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku na stanowisku drukarza i w ramach wykonywanej pracy zajmował się również kolportażem ulotek, afiszy i literatury związkowej na terenie Słupska. Prowadził też działalność w nielegalnej organizacji Ruch Młodej Polski i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Słupsku (zobacz więcej - biogram KWiS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony