Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Lichańska-Korago Teresa Jadwiga

Lichańska-Korago Teresa Jadwiga

Dane personalne

Nazwisko i imię: Lichańska-Korago Teresa Jadwiga
Data urodzenia: 19-12-1937
Imię ojca: Michał

Opis fotografii

Lichańska-Korago Teresa Jadwiga, biogram KWIS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
255/G/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 02-01-1982 (IPN BU 1460/1) / od 15-12-1981 (IPN BU 2911/1) / od 19-12-1981 do 05-02-1982 (IPN Sz 264/33) / od 15-12-1981 do 02-02-1982 (KWIS); miejsca: od 19-12-1981 w Ośrodku Odosobnienia w Lublińcu/Kokotku, od 24-01-1982 w Ośrodka Odosobnienia w Darłówku (IPN Sz 264/33)

Informacje dodatkowe


Organizowała struktury związkowe i pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Spółdzielni Inwalidów „Anka” w Częstochowie. W dniu 14-12-1981 współorganizowała strajk w swoim zakładzie pracy (zobacz więcej: biogram KWIS, katalog BIP IPN)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony