Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Blachaczek Krystyna

Blachaczek Krystyna

Dane personalne

Nazwisko i imię: Blachaczek Krystyna
Data urodzenia: 12-11-1948
Imię ojca: Marian

Opis fotografii

Blachaczek Krystyna Maria, KWiS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
III/299
Daty internowania:.
od 02-10-1982 do 11-12-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


członek Komitetu Założycielskiego i Komisji Oddziałowej oraz sekretarz KZ NSZZ "Solidarność", członek KOWzP w Katowicach, uczestniczka strajku w Jucie Katowice w dniach 13-23 grudnia 1981 r., kolporterka podziemnej prasy i wydawnictw, organizatorka pomocy dla rodzin osób internowanych (zobacz więcej - biogram ES)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony