Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Bożko Romuald

Zdjęcie zastępcze - Bożko Romuald

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bożko Romuald
Data urodzenia: 05-10-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 22-12-1981 do 22-12-1981, 30-11-1982 do 10-12-1982 (IPN BU 1460/1), od 22-12-1981 do 29-12-1981, 30-11-1982 do 10-12-1982 (KWIS, ES)

Informacje dodatkowe


Przewodniczący Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, współorganizator strajku okupacyjnego na terenie kopalni. 29 XII 1981 aresztowany, 5 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Ponownie internowany, 10 XII 1982 aresztowany, 10 I 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uniewinniony (zobacz więcej - biogram KWiS i ES).

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony